Szkolenia dedykowane są organizowane dla indywidualnego Klienta zainteresowanego przeprowadzeniem szkolenia dla zgłaszanej przez siebie grupy uczestników. Wyróżnia je program szkolenia budowany w odpowiedzi na zamówienie klienta oraz materiały szkoleniowe indywidualnie opracowywane, odpowiadające parametrom zamówienia. Dostosowuje się tematykę i zakresu szkolenia do celów jakie maja być zrealizowana i zgłoszonych przez Klienta potrzeb.

Realizacja:

  1. Wywiad, pozyskanie informacji na temat celów planowanego szkolenia
  2. Zapoznanie się z procesami przeprowadzonymi w organizacji i ich efektu
  3. Włączeniu do programu szkolenia tylko tych zagadnień, które są interesujące dla Zamawiającego
  4. Wprowadzeniu do programu szkolenia otwartego metod i narzędzi najlepiej realizujących cele
  5. Przygotowaniu programu szkolenia otwartego w wersji uwzględniającej, w prezentacjach treści i w treningach, rozwiązania i warunki techniczno-organizacyjne charakterystyczne dla firmy Klienta.

Wymiar czasowy szkolenia, jego termin i miejsce realizacji ustalane są w porozumieniu z Klientem

Proponowana tematy szkoleń i warsztatów
Poprawa komunikacji
Szkolenie handlowców i negocjatorów
Skuteczny wgląd w problemy i zasoby, czyli coaching
Wspieranie zmiany
Badanie kultury organizacji
Poprawianie procesów grupowych
Rozwiązywanie konfliktów
Projektowanie szkoleń
Rozumienie kompetencji
Modelowanie doskonałości
Lepsza rekrutacja

I inne , zapytaj