Kursy coachingowe 100% online od 03.2020

Prowadzimy treningi coachingowe, gdzie wprowadzamy uczestników na drogę zostania
Coachem i stwarzamy możliwość bycia częścią Międzynarodowej organizacji ICI.

Kurs Advanced

Kursy Coachingowe ICI

Fundamental Coaching Skills, ICI 60 hrs/8 days

Advanced Fundamental Coaching Skills, ICI 92 hrs/12 days (8 days “Fundamental
Coaching Skills, ICI” can be accounted)

Expert Coaching Skills, ICI: 130 hrs/18 days (8 days “Fundamental Coaching
Skills, ICI” or 12 days “Advanced Fundamental Coaching Skills, ICI” can be accounted)

Coach, ICI 220 hrs/30 days (18 days “NLP Practitioner, IN” or “Expert Coaching
Skills” can be accounted) *

Master Coach, ICI 395 hrs/54 days (30 days “Coach, ICI” and 18 days “NLP
Master, IN” can be accounted) *

Coach Trainer, ICI 520 hrs/72 days (“NLP Trainer, IN” is accepted as comparable) *

Kurs Advanced

Treningi

Resolve Coaching™ – kurs ten może być wliczony jako odbyte godziny szkolenia coachingowego

Transforming Communication™ – kurs ten może być wliczony jako odbyte godziny szkolenia coachingowego

Praktyk NLP IANLP/IN – kurs ten może być wliczony jako odbyte godziny szkolenia coachingowego

Mistrz NLP IANLP/IN – kurs ten może być wliczony jako odbyte godziny szkolenia coachingowego

Transforming Advanced – kurs ten może być wliczony jako odbyte godziny szkolenia coachingowego

Szkolenia będą odbywały się w 100% online za zgodą ICI International Association of Coaching Institutes

Więcej informacji u prowadzącego.

Trening prowadzi Coach Master Trainer  Kamilla Motacki certyfikowany trener
uprawiony do wydawania certyfikatów i szkolenia uczestników wg wytycznych ICI

kamillamotacki@gmail.com

Kontakt

Zadaj nam pytanie