Coaching sesje online

To skuteczna metoda pracy z klientem. Relacja ta jest wyjątkowa, bo partnerska.
Spotkania coachingowe, to praca z celami klienta. To klient je wyznacza i to on jest odpowiedzialny za realizację.

LIFE COACHING

Life Coaching dotyczy rzeczy szczególnie ważnych
np. relacji, związków, aspektów życia osobistego, pewności siebie.

Coaching ICI

Możesz zająć się w ramach
Life Coachingu

 • budowaniem poczucia własnej wartości
 • osiągnięciem spokoju w sytuacjach stresujących
 • znalezieniem siły na realizację planów życiowych i zawodowych
 • znalezienia rozwiązania dla otwarcia firmy
 • zmianą pracy
 • budowaniem relacji
 • znalezieniem motywacji
 • budowaniem satysfakcji w relacji, w związkach
 • umiejętności dobrej komunikacji
 • wyrażania swojego własnego zdania bez obaw

Proces coachingowy ma określone ramy, ma start i metę. Jest bardzo bezpieczny i komfortowy. Ty decydujesz co się wydarzy. To proces cichy, często wewnętrzy i wymagający zaangażowania.

BIZNES COACHING

Biznes coaching, może dotyczyć stworzenia nowej wizji przyszłości dla firmy, określenia na nowo siebie i zespołu. Stworzenie zespołu twórczych liderów, którzy potrafią zarażać innych, własną wizją, tak by wszyscy dążyli do wspólnego celu w ramach swoich kompetencji i talentów.

Coaching ICI

Sesje indywidualne mogą dotyczyć:

 • rozwoju kompetencji menedżerskich
 • budowanie skutecznego przywództwa
 • budowanie autorytetu szefa
 • znalezienie się w czasie i po awansie
 • budowanie nowej pozycji
 • poczucia własnej wartości
 • rozpoznawania talentów swoich pracowników
 • zmiany stylu myślenia
 • rozpoznawanie i zarządzanie stresem
 • rozwój inteligencji emocjonalnej menadżera
 • rozwój osobisty
 • rozwój osobisty w zakresie kompetencji menadżerskich
 • praca nad różnymi aspektami komunikacji, np. wewnętrznymi i indywidualnymi źródłami trudności w efektywnym komunikowaniu się z innymi ludźmi (pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi)

COACHING KARIERY

To metoda wsparcia osób w rozwoju zawodowym, zapobieganie utraty pracy, wsparcie podczas procesu poszukiwania pracy i po zatrudnieniu – stosowane szczególnie w procesie wsparcia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Coaching ICI

Dojrzewasz do zmiany zawodu?

Jeśli znajdujesz się na rozdrożu i nie masz pomysłu, co do swojej dalszej ścieżki zawodowej, dojrzewasz do zmiany zawodu. A może tęsknisz za poczuciem spełnienia i sensu w swojej pracy. Poszukujesz pasji lub życiowej misji, chcesz wprowadzić realne zmiany w swoim życiu, czyli zacząć czerpać większą satysfakcję z pracy, bez zmiany pracodawcy. A może znaleźć pracę swoich marzeń lub zacząć spełniać się we własnym biznesie. To ta formuła coachingu jest właśnie dla ciebie. To nie jest szarlataństwo, to sesje indywidualne, na których, odnajdziesz odpowiedzi na nurtujące cię pytania, będziesz miał/a szanse zbliżyć się do swoich mocnych stron i zasobów, zobaczysz, gdzie chcesz i możesz je najlepiej wykorzystać.

MENTORING

Mentoring polega na opiece podczas rozwijania kompetencji, realizacji ścieżki zawodowej nad osobą szkolonej. W odróżnieniu od coachingu jest prowadzony w dłuższym horyzoncie czasowym. Polega na długoterminowej relacji z osobą o zdecydowanie większym bagażu doświadczeń i wiedzy, która wspiera w rozwoju osobę o mniejszym doświadczeniu, bądź krótszym stażu pracy. Mentoring może przybierać postać zarówno nieformalnej relacji, jak i sformalizowanego programu. (J.Czekaj 2007)

Coaching ICI

Uczenie i Rozwój

Mentoring daje okazję do uczenia i rozwoju. Mentee, dzięki pracy z mentorem poznaje swoje mocne strony, rozwija samoświadomość oraz dąży do realizacji własnego potencjału. Kluczowe dla relacji są wzajemne zaufanie, zrozumienie empatia oraz zasada poufności oraz szacunku.

Mentoring często kojarzy się z dawaniem rad, jednak najskuteczniejszy jest wtedy, gdy stosowane są w nim odpowiednie narzędzia, takie jak na przykład stosowanie techniki pytań otwartych. Narzędzia te stosowane są również w coachingu. Główna różnica polega na tym, że w mentoringu, korzysta się z potencjału obu stron. Praca koncentruje się na obszarach, które z punktu widzenia Mentee są istotne dla jego rozwoju, jednak wiedza i doświadczenie mentora, także stanowią zasoby, z których para wspólnie czerpie.

Kursy Coachingowe ICI

Fundamental Coaching Skills, ICI 60 hrs/8 days

Advanced Fundamental Coaching Skills, ICI 92 hrs/12 days (8 days “Fundamental
Coaching Skills, ICI” can be accounted)

Expert Coaching Skills, ICI: 130 hrs/18 days (8 days “Fundamental Coaching
Skills, ICI” or 12 days “Advanced Fundamental Coaching Skills, ICI” can be accounted)

Coach, ICI 220 hrs/30 days (18 days “NLP Practitioner, IN” or “Expert Coaching
Skills” can be accounted) *

Master Coach, ICI 395 hrs/54 days (30 days “Coach, ICI” and 18 days “NLP
Master, IN” can be accounted) *

Coach Trainer, ICI 520 hrs/72 days (“NLP Trainer, IN” is accepted as comparable) *

Treningi

Resolve Coaching™ – kurs ten może być wliczony jako odbyte godziny szkolenia coachingowego

Transforming Communication™ – kurs ten może być wliczony jako odbyte godziny szkolenia coachingowego

Praktyk NLP IANLP/IN – kurs ten może być wliczony jako odbyte godziny szkolenia coachingowego

Mistrz NLP IANLP/IN – kurs ten może być wliczony jako odbyte godziny szkolenia coachingowego

Zapisy na kursy 100% online

Więcej informacji u prowadzącego.

Coaching prowadzi  Master Coach ICI Kamilla Motacki

 Coach Master Trainer ICI

kamillamotacki@gmail.com

Kontakt

Zadaj nam pytanie