Life coaching

Life coaching

Life Coaching dotyczy rzeczy szczególnie ważnych np. relacji, związków, aspektów życia osobistego, pewności siebie.

Możesz zająć się w ramach Life Coachingu

 • budowaniem poczucia własnej wartości
 • osiągnięciem spokoju w sytuacjach stresujących
 • znalezieniem siły na realizację planów życiowych i zawodowych
 • znalezienia rozwiązania dla otwarcia firmy
 • zmianą pracy
 • budowaniem relacji
 • znalezieniem motywacji
 • budowaniem satysfakcji w relacji, w związkach
 • umiejętności dobrej komunikacji
 • wyrażania swojego własnego zdania bez obaw

Proces coachingowy ma określone ramy, ma start i metę. Jest bardzo bezpieczny i komfortowy. Ty decydujesz co się wydarzy. To proces cichy, często wewnętrzy i wymagający zaangażowania.

Czym jest coaching a czym nie jest?

Czym jest coaching a czym nie jest?

KIM JEST KLIENT

Indywidualnym klientem coacha nazywamy osobę pragnącą osiągnąć jedne z poniższych celów: polepszenie osiąganych wyników, usprawnienie procesu uczenia się, zwiększenie satysfakcji. Klient nie poszukuje emocjonalnego ukojenia ani ulgi od problemów natury psychologicznej. Osoba korzystająca z usług coacha może z jego wsparciem zainicjować działania mające na celu osiągnięcie wybranych przez siebie celów. Klientem coacha jest zawsze osoba coachingowana, bez względu na to, kto opłaca całość procesu.

W JAKI SPOSÓB REALIZUJEMY USŁUGĘ

Coach i jego klient przygotowują wspólnie harmonogram spotkań oraz ustalają sposoby komunikowania się (bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub za pomocą dostępnych komunikatorów np. Skype). Nie muszą w tym względzie przestrzegać żadnych zewnętrznych narzuconych norm.

RELACJE W COACHINGU

Relację coacha z klientem można określić jako partnerską. Coach nie podchodzi do klienta z pozycji eksperta, autorytetu czy osoby uzdrawiającej. Coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy. Klient nie zrzuca odpowiedzialności za powyższe na coacha ani też Coach nie decyduje się na podjęcie pełnej odpowiedzialności za efekty procesu.

WYNIKI

Coaching ma na celu podniesienie wyników działania klienta, jak również usprawnienie jego sposobu uczenia się, a tym samym podniesienia jakości życia.

RAMY CZASOWE

Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Nie analizuje on przeszłości czy wpływu minionych zdarzeń na obecne funkcjonowanie jednostki.

EMOCJE

Coaching zakłada, że klienci korzystający z usług coacha potrafią rozpoznawać, wyrażać i radzić sobie z własnymi emocjami.

WIEDZA EKSPERCKA

Coachowie są ekspertami w tematyce procesu Coaching i mogą nie mieć specjalistycznej wiedzy na temat konkretnej dziedziny przemysłu. Jeśli Coachowie posiadają wiedzę na temat konkretnych dziedzin, mogą z nich korzystać, aby prowadzić całość procesu. Nie wykorzystują jednak swojej wiedzy eksperckiej, aby dokonywać oceny, kierować lub tworzyć rozwiązania dla klienta.

RELACJE

Związek między coachem i klientem jest podstawą całości procesu coachingu. Coach i klient intencjonalnie budują relację, którą charakteryzuje rosnący wzajemny szacunek i zrozumienie. Taka relacja nie jest produktem ubocznym coachingu czy dodatkiem do całości procesu. Nie jest ona również związana z rezultatami, jakie osiąga klient.

UŻYWANIE INFORMACJI

Podczas coachingu informacje uzyskane od klienta są używane przez coacha jedynie w celu zwiększenia samoświadomości klienta czy ułatwienia mu wyboru sposobu działania. Te informacje nie są używane do oceny działań klienta ani nie są zamieszczane w żadnych raportach z wyłączeniem raportów przekazywanych samemu klientowi.

ZAKRES

Coaching może dotyczyć bardzo różnorodnych osobistych i zawodowych zagadnień. W relacji coachingowej klient wspólnie z coachem determinują zakres pracy. Zakres coachingu nie powinien być ograniczany do żadnej wąskiej dziedziny zastosowań.

WKŁAD W WYNIKI

W trakcie procesu coachingu wkład coacha wyraża się poprzez nieustające interakcje z klientem. Rola coacha nie polega na budowaniu rozwiązań czy wyników poza ustalonymi sesjami spotkań.

NIEUSTAJĄCY WPŁYW

Coaching został stworzony w celu zapewnienia klientom możliwości powiększenia ich zdolności do osiągania wymarzonych rezultatów i budowania w nich pewności siebie, co do ich naturalnych umiejętności. Ważne jest, aby klienci nie mieli poczucia, że mogą skutecznie działać jedynie, kiedy posiadają wsparcie coacha.

źródło: International Coach Federation (ICF).

Biznes coaching

Biznes coaching

Biznes coaching może dotyczyć stworzenia nowej wizji przyszłości dla firmy, określenia na nowo siebie i zespołu. Stworzenie zespołu twórczych liderów, którzy potrafią zarażać innych, własną wizją, tak by wszyscy dążyli do wspólnego celu w ramach swoich kompetencji i talentów.

Sesje indywidualne mogą dotyczyć:

 • rozwoju kompetencji menedżerskich
 • budowanie skutecznego przywództwa
 • budowa autorytetu szefa
 • znalezienie się w czasie awansu
 • budowanie nowej pozycji
 • poczucia własnej wartości
 • rozpoznawania talentów swoich pracowników
 • zmiany stylu myślenia
 • rozpoznawanie i zarządzanie stresem
 • rozwój inteligencji emocjonalnej menadżera
 • rozwój osobisty
 • rozwój osobisty w zakresie kompetencji menadżerskich
 • praca nad różnymi aspektami komunikacji, np. wewnętrznymi i indywidualnymi źródłami trudności w efektywnym komunikowaniu się z innymi ludźmi (pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi)

Zadzwoń, zawsze obowiązuje zasada poufności spotkania Zadzwoń 600462626

Coaching kariery

Coaching kariery

To metoda wsparcia osób w rozwoju zawodowym, zapobieganie utraty pracy, wsparcie podczas procesu poszukiwania pracy i po zatrudnieniu – stosowane szczególnie w procesie wsparcia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Jeśli znajdujesz się na rozdrożu i nie masz pomysłu, co do swojej dalszej ścieżki zawodowej, dojrzewasz do zmiany zawodu, tęsknisz za poczuciem spełnienia i sensu w swojej pracy poszukujesz pasji lub życiowej misji, chcesz wprowadzić realne zmiany w swoim życiu, czyli zacząć czerpać większą satysfakcję z pracy bez zmiany pracodawcy, znaleźć pracę swoich marzeń lub zacząć spełniać się we własnym biznesie To ta formuła coachingu jest właśnie dla ciebie. To nie jest szarlataństwo, to sesje indywidualne, przy pomocy których odnajdziesz odpowiedzi na nurtujące cię pytania, będziesz miał/a szanse zbliżyć się do swoich mocnych stron i zasobów i zobaczysz, gdzie chcesz, możesz je najlepiej wykorzystać.

Zadzwoń 600462626

Mentoring

Mentoring

Mentoring oparty jest na wsparciu rozwoju, który jest nakierowany na zlikwidowanie blokad zidentyfikowanych przez Mentee (osobę zgłaszająca się do mentora)

Zapewnia jednak okazję do uczenia i rozwoju. Mentee, dzięki pracy z mentorem poznaje swoje mocne strony, rozwija samoświadomość oraz dąży do realizacji własnego potencjału. Kluczowe dla relacji są wzajemne zaufanie, zrozumienie empatia oraz zasada poufności oraz szacunku.

Mentoring często kojarzy się z dawaniem rad, jednak najskuteczniejszy jest wtedy, gdy stosowane są w nim odpowiednie narzędzia, takie jak na przykład stosowanie techniki pytań otwartych. Narzędzia te stosowane są również w coachingu. Główna różnica polega na tym, że w mentoringu korzysta się z potencjału obu stron. Praca koncentruje się na obszarach, które z punktu widzenia Mentee są istotne dla jego rozwoju, jednak wiedza i doświadczenie mentora, także stanowią zasoby, z których para wspólnie czerpie.