Komunikacja

To jeden z najistotniejszych elementów współpracy.

Dobra komunikacja czyni cuda i pozwala na zwiększenie efektywności w pracy, kiepska doprowadza do konfliktów, nieporozumień i zwalniania się najlepszych twoich współpracowników, a nawet podziału firmy i rozstania ze wspólnikami.

Czy już zainwestowałeś/łaś w poniesienie jakości komunikacji w swojej firmie, czy już wiesz, że ona jest najwyższą wartością?

Chcesz zmotywować pracownika, powiedziałeś/ łaś za dużo?

Poczułeś/łaś, że dobre intencje nie wystarczyły, a rozmowa powoli zmieniała się w bitwę?

Konflikty w twojej firmie się powtarzają i nie wiesz już jak sobie z tym poradzić?

Zwróciłeś/łaś komuś uwagę na niewłaściwe zachowanie, a pracownik nie przyjął tego do wiadomości i np. zwolnił się?

To moment, w którym jest czas na wprowadzenie i nauczenie się komunikacji wspierającej. Gdzie wartością jest porozumienie i współpraca, gdzie obie strony po wymianie czują się wysłuchane, zrozumiane, a rozwiązanie jest oparte na szacunku i realizacji wspólnego celu. To nie czcze życzenia, to jest możliwe i wykonalne.

Warunek?

Profesjonalne szkolenie, warsztaty, gdzie poznasz siłę komunikacji zorientowanej na porozumienie i współpracę. Co możesz zyskać?

  • Zwiększysz motywację pracowników
  • Poznasz kluczowe blokady komunikacyjne
  • Poznasz wpływ wypowiadanych słów na efekt końcowy komunikacji
  • Dowiesz się co to znaczy słuchać
  • Poznasz trzy języki, w których ludzie wypowiadają swoje myśli
  • Dowiesz się jakimi kanałami do nich mówić, aby cię słyszeli
  • Od tego momentu będziesz się świadomie komunikował i osiągał zamierzone cele 

 Zapraszam do kontaktu