Konsultacje to krótko lub długoterminowe procesy zarówno indywidualne, jak i dotyczące firm i pracowników.

Mogą dotyczyć

  • zarządzania
  • rozwinięcia prowadzonej działalności
  • założenia działalności i planu
  • planów rozwojowych dotyczących pracowników
  • kryzysu komunikacyjnego w zarządzie
  • realizacji założonych celów
  • budowania porozumienia z podległymi pracownikami

 

Zyskać monża informację, co zrobić dla rozwiązania problemu lub realizacji założonych działań, w celu podniesienia rentowności firmy i podniesienia zysku.

Wprowadzenie standardów zarządzania na miarę XXI w i podniesienia kwalifikacji w ramach umiejętności miękkich.

Możliwości

Analiza potrzeb i celów może skutkować chęcią zainwestowania w proces rozwojowy zarówno indywidualnego przedsiębiorcy, jak i małej i średniej firmy. Dzisiejszy rynek i konkurencja skłaniają do innowacyjnego patrzenia na stosunki właściciel – pracownicy. Stosunki te ulegają na naszych oczach zmianie.

Planowanie

Można takie procesy prowadzić indywidulnie, a jeśli zostanie podjęta decyzja o szerokiej współpracy, to jest możliwa współpraca z trenerami w Polsce pozwalająca  na ułożenie planu koniecznych szkoleń w najwyższym standardzie.