Wellbeing szkolenia ®

Warsztaty 

Tworzę i prowadzę autorskie warsztaty z zakresu szeroko rozumianego rozwoju osobistego i rozwoju umiejętności miękkich. 

Umiejętności osobiste to zdolności niezbędne do efektywnego zarządzania sobą. Wśród nich wymienia się m.in.

 • zarządzanie sobą w czasie
 • radzenie sobie ze stresem
 • samo motywację
 • inteligencję emocjonalną
 • asertywność
 • kreatywność
 • pewność siebie
 • komunikację 
 • zarządzanie emocjami
 • zdolności perswazyjne
 • motywowania innych do pracy
 • rozwiązywania konfliktów
 • autoprezentacji
 • delegowania zadań
 • pracy zespołowej itp. 

Szkolenia są przygotowywane na indywidulane zamówienie firm, zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy, zarządu i pracowników. Po zbadaniu potrzeb rozwojowych, wywiadach i rozmowach mających na celu dostosowanie treści i narzędzi wykorzystywanych w ramach szkolenia/warsztatu na rzecz realizacji założonego celu. Krótko mówiąc:

dostosowanie indywidualne – wysoka jakość

W związku z tym, wyróżnia je program szkolenia zbudowany indywidualnie w odpowiedzi na zamówienie klienta oraz materiały szkoleniowe dostosowane i opracowywane, odpowiadające parametrom zamówienia.

Szkolenia przeprowadzane są w formie warsztatowej (grupa maksymalnie 12-14 osób) to wpływa na jakość szkolenia i zaangażowanie grupy.

Jeśli zależy ci na efektach i zaangażowaniu szkolącej się załogi to wiesz, że to ważne. 

Dobrze zaplanowane i zrealizowane szkolenie biorące pod uwagę potrzeby pracowników i zapotrzebowanie szefów, czyli ich współpraca ma kolosalne znaczenie dla jakości pracy, realizacji celów firmy i zaangażowania ludzi w pracę.

Wierzę, że dobre szkolenie/warsztat jest w stanie zmienić sposób myślenia i poprawić jakość życia. Wierzę w to co robię i jest to moją pasją.

 

 

Przykładowa tematyka:

 • Wellbeing pracowników
 • Wellbeing w organizacji
 • Transforming Communication™
 • Resolve Coaching™
 • MindSonar® - badanie stylów myślenia 
 • Budowanie motywacji
 • Zarządzanie zespołem
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Współpraca w zespołach
 • Wywieranie wpływu
 • Menadżer i jego wpływ 

i wiele innych, skontaktuj się Tel. +48 600 46 26 26