Warsztaty

Neuro Lider

MindSonar to narzędzie badające systemy wartości ludzi, ich hierarchię wartości oraz style myślenia.
Pokazuje style myślenia, motywacji ludzi i wyróżnia  się na rynku skutecznością, a także może pomóc klientom/pracownikom wyjaśnić zachowania i strategie mentalne.
To pierwsze narzędzie  dokonujące pomiaru sposobu myślenia osób w konkretnych sytuacjach. Dlatego dostarcza niezbędnej wiedzy wspierającej zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań, zmianę postaw, itp.


Poszczególne kategorie same w sobie nie są, ani dobre ani złe, nie ma lepszych ani gorszych poziomów.
Kategorie nie etykietują ludzi. Ludzie nie są przywiązani do poszczególnych napędów na stałe lecz łączą je, a poziomy układają się w kombinacje.
Pracownik im lepsze będzie miał warunki pracy, tym prawdopodobnie wyższy poziom motywacji w nim się uruchomi.
W organizacji wszystko dobrze funkcjonuje, jeśli systemy wartości interesariuszy są spójne. W szczególności warto widzieć motywacje Gravesa w kontekście misji firmy, a także na linii zarząd – menedżerowie wykonawczy – pracownicy.


CO daje MINDSONAR ?
dostarcza, między innymi, niezbędną wiedzę wspierającą zmianę,
rozwija współpracę w zespołach,
poprawia komunikację i współpracę pomiędzy ludźmi,
porządkuje wartości,
dostarcza danych na temat potrzeb rozwojowych,
przekazuje nieocenioną wiedzę na temat czynników motywacji.
 
Zastosowania:

Poprawa komunikacji
Szkolenie handlowców i negocjatorów
Skuteczny wgląd w problemy i zasoby, czyli coaching
Wspieranie zmiany
Badanie kultury organizacji
Poprawianie procesów grupowych
Rozwiązywanie konfliktów
Projektowanie szkoleń
Rozumienie kompetencji
Modelowanie doskonałości
Lepsza rekrutacja

Pomyśl jak ważne dla Twoich klientów/pracowników może być uporządkowanie przez nich ich własnej hierarchii wartości oraz świadomość, które wartości wspierają ich w pracy lub w codziennym życiu, a które mogą tworzyć wewnętrzne ograniczenia w okolicznościach, na których im zależy. O ile pełniej możesz zdefiniować potrzeby rozwojowe swoich klientów/pracowników na podstawie miarodajnych raportów strategii mentalnych? A potem z nimi pracować na tej bazie…

MindSonar dostarcza także nieocenioną wiedzę na temat motywacji pracowników. Wyobraź sobie, że dokładnie wiesz, co motywuje członków zespołu, co jest dla nich ważne, kto z kim ma tendencję do lepszej współpracy w różnych sytuacjach, a gdzie jest ryzyko konfliktów. I że potrafisz dokładnie przewidzieć i wyjaśnić dlaczego tak się dzieje, gdzie są możliwe napięcia i irytacje.

Wyobraź sobie, że posiadasz sonar umysłu i możesz zobaczyć, na przykład kiedy Twój klient jest w stanie flow, albo kiedy generuje porażkę i wychwycić różnicę w sposobach myślenia w tych dwóch przypadkach.

Pomyśl, że możesz posiąść odpowiedź na pytanie, co różni sposoby myślenia osoby swobodnie przemawiającej na rodzinnym przyjęciu, lecz stresującej się podczas publicznego wystąpienia w firmie.
Pomyśl, że możesz pomóc jej przenieść elementy pożądanych strategii z pierwszego kontekstu (spotkanie rodzinne) do drugiego (spotkanie biznesowe), bo wiesz, co różni te dwa style myślenia tej osoby w dwóch różnych kontekstach.

MindSonar bada style zachowań oraz systemy wartości i jest unikalnym, innowacyjnym narzędziem mierzącym np. proaktywność-reaktywność, potrzebę działania według procedur lub ich obejścia, źródła podejmowania decyzji, umiejscowienie kontroli, itp.

Mindsonar używany jest m.in
. w coachingu, coachingu zespołowym, projektowaniu szkoleń, badaniu efektywności szkoleń, budowaniu zespołów, w rekrutacji.

 Oprócz tego możesz zobaczyć

7 systemów wartości ludzi wg Gravesa
Napęd fioletowy
Kiedy osoba charakteryzuje się silnym napędem fioletowym, jej kryteria w konkretnym kontekście związane są z bezpieczeństwem i zabezpieczeniem. Inne słowa kluczowe dla tego napędu to: przynależność, tradycja, być jak u siebie w domu, wspólnota, szacunek dla starszych, brak tolerancji dla obcych.
Napęd czerwony
Kryteria związane są głównie z władzą i szacunkiem – szczególnie z otrzymywaniem szacunku – ale również z okazywaniem szacunku. Osoby te działają impulsywnie, szybko i energicznie, nie myśląc o konsekwencjach. Inne słowa kluczowe dla tego napędu to: reputacja, władza, siła, honor i odwaga.
Napęd niebieski
Kryteria funkcjonowania dotyczą porządku i zabezpieczenia. Inne słowa kluczowe dla tego napędu to: dyscyplina, niezawodność, zasady, obowiązek i kontrola.
Napęd pomarańczowy
Motywy działania związane są ze współzawodnictwem i wygrywaniem. Inne słowa kluczowe dla tego napędu to: nowe możliwości, sukces, osiągnięcie, wyniki, postęp i wpływ.
Napęd zielony
kryteria związane są z lojalnością wobec grupy oraz dążeniem do zgody i konsensusu. Inne słowa kluczowe dla tego napędu to: harmonia, społeczność/wspólnota, połączenie, miłość, kontakt społeczny, wspólne podejmowanie decyzji.
Napęd żółty
kryteria głównie odnoszą się do uczenia się i niezależności. Inne słowa kluczowe dla tego napędu to: twórczość, analiza i wzrost osobisty, funkcjonalność, integralny rozwój.
Napęd turkusowy
kryteria związane są z holistycznym widzeniem świata. Inne słowa kluczowe dla tego poziomu to: odpowiedzialność za całą planetę, duchowość, równowaga i integracja, systemowość.
Systemy wartości powstają głównie w efekcie działania dwóch czynników: warunków środowiskowych i predyspozycji osobistych.

Za minsonar.pl