NLP – co to jest

Neuro Lingwistyczne Programowanie jak nazwa wskazuje
dotyczy trzech sfer, sfery neuro, języka i programowania.

NLP – co to jest

Jak to działa

NLP to systemowe badanie komunikacji międzyludzkiej i tego, jak ludzie tworzą swoją rzeczywistość. Jak ją widzą, jak kreują to co widzą, w jaki sposób przetwarzają doświadczenia, jak zyskują do nich dostęp.  Przede wszystkim, jak ludzie osiągający doskonałość robią to, co robią, tak dobrze. Jak zyskują dostęp do możliwości i wykorzystują je w celu osiągnięcia sukcesu. Sukcesu rozumianego jak wellbeing, poczucia spełnienia i sukcesu zawodowego i satysfakcji z życia.

Jak się okazało ludzie, który odnoszą sukcesy, stosują i powtarzają skuteczną strategię, którą umieją i mogą powtarzać w różnych dziedzinach swojego życia.

NLP to podejście, metodologia i zestaw umiejętności pozwalających rozpoznać i zmienić strukturę twoich nawyków i doświadczyć ciągłego rozwoju osobistego.

Dlaczego kurs nazywa się
programowaniem neurolingwistycznym?

Neuro

Neuro to skrót od neurologii. Struktura twojego umysłu i to, jak myślisz, wszystko, czego doświadczasz, wynika z neurologicznych procesów twojego wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Doświadczasz świata za pomocą pięciu zmysłów, rozumiesz „sens” informacji, a następnie działasz na ich podstawie. Rozumiejąc neurologię, możesz osiągnąć doskonałość w działaniu.

NLP – co to jest

Lingwistyczne

Ligwistyka to dziedzina nauki zajmująca się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem. Jak używasz języka i to jak to co mówisz wpływa na ciebie. Używamy języka, aby uporządkować nasze myśli i zachowania, aby komunikować się z innymi. Doskonała komunikacja jest podstawą do tworzenia doskonałych wyników. Dotyczy to zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego świata.

NLP – co to jest

Programowanie

Programowanie w tym miejscu oznacza sekwencję wewnętrznych procesów, działań i zachowań zewnętrznych, których używasz do osiągnięcia swoich celów. Możesz zorganizować swoje pomysły i działania, aby uzyskać pożądane wyniki. To co do siebie mówisz, ma wpływ na to co myślisz, czujesz, widzisz w świecie, czyli jak programujesz się na świat i ludzi.

Zainteresowanie NLP często wynika z dojrzałości i dojścia do momentu w życiu, kiedy człowiek ma możliwość i chęć sięgnięcia do metod jakimi wpływa się na siebie. Może to być moment w którym chcemy zmienić siebie.

Chcemy zamienić walkę z życiem, doświadczeniami i dialogami wewnętrznymi, szczególnie niewspierającymi na możliwość wpływania na siebie i innych.

Uczymy w sposób zgodny z najwyższymi standardami w atmosferze sprzyjającej rozwojowi i zmianie.

Misja

Mamy nadzieję, dać narzędzie do pracy zarówno uczestnikom, Praktykom i Mistrzom, aby mogli zostać konsultantami NLP i używać tych narzędzi w swojej pracy zawodowej, jeśli pomagają innym w rozwoju, a także wprowadzania zmian w życiu osobistym innych i swoim własnym.

NLP – co to jest

Misją naszą jest to aby uczyć NLP w sposób usystematyzowany zgodny ze standardami

Nauczyliśmy się wyjątkowego podejścia do nauki za granicą u najlepszych trenerów NLP na świecie Richard Bolstad i Julia Kurusheva.

Ich sposób pracy, uczenia i przekazywania wiedzy jest dla nas wzorem i modelem do naśladowania.

Cały czas uczestniczymy w ich treningach, mamy dostęp do najnowszych badań. Dzielimy się wszystkim, co wiemy w duchu otwartości i budowania wspólnoty.

Wspieramy naszych uczestników w dalszym kształceniu.

Jeśli ukończyłeś u nas trening, możesz wrócić na ten trening w roli asystenta i pomóc innym uczestnikom w przeżyciu ich przygody, a sam/a masz możliwość uczestnictwa w treningu jeszcze raz. Do czego serdecznie namawiamy. Uczestnictwo drugi i kolejny raz, zmienia spojrzenie na trening i daje możliwość uczenia się z innej pozycji percepcji.

Kontakt

Zadaj nam pytanie