Kurs Transforming Communication™

Zakończony międzynarodowym certyfikatem

Kurs Transforming Communication™

Co na zajęciach:

 • nauczysz się umiejętności wzbudzania sympatii, która sprzyja budowaniu głębszych relacji oraz szybkiego i skutecznego rozwiązywania konfliktów
 • nauczysz się budowania przychylnego nastawienia do ludzi oraz umiejętności budowania zaangażowania dla wspólnie realizowanego zadania
 • pokażemy ci jak wygaszać spory i sytuacje konfliktowe
 • uczymy i pokażemy, jak budować zachowania prowadzące do ugody i nastawione na rozwiązania
 • nauczysz się, jak rozpoznać 4 sytuacje komunikacyjne
 • zobaczysz jasno, jakie kompetencje są ci potrzebne
 • poczujesz pewność w rozmowach, które do tej pory sprawiały ci trudność
 • będzie miał/a  szansę nauczyć się jak zachować spokój, jeśli ci go brakowało
Kurs Transforming Communication™

Na tych warsztatach:

 • rozpoznasz 4 grupy sytuacji problemowych i zobaczysz, jakie stosować narzędzia komunikacyjne w każdej z nich
 • nauczysz się jak rozpoznawać konflikty wartości, potrzeb i poznasz jak je rozwiązywać
 • wyniesiesz na wyższy poziom umiejętności bycia w kontakcie ze sobą i z ludźmi, a także zdolności utrzymywania i budowania długotrwałych relacji, zrozumienia i zaakceptowania odmienności
 • poznasz techniki rozwiązywania problemów oraz konfliktów w organizacjach, z klientami, z partnerami w dyskusji – bez stosowania gróźb lub kar lecz z efektem wygrana-wygrana
 • zobaczysz narzędzia do budowania harmonii i współpracy z partnerami
Kurs Transforming Communication™

DLA KOGO JEST TEN TRENING?

 • dla osób, które pracują w środowisku, gdzie konflikt jest jednym z elementów składowych specyfiki pracy
 • dla osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacji w znajdywaniu rozwiązań nastawionych na współpracę oraz generowanie obopólnych korzyści
 • dla osób, które miewają konflikty i chcą radzić sobie z nimi skuteczniej
 • dla partnerów biznesowych, którzy mierzą się z nową rolą zawodową, gdzie komunikacja jest kluczową umiejętnością w zmienionej rzeczywistości biznesowej
 • dla nauczycieli, którzy chcą lepiej motywować swoich uczniów
 • dla coachów, którzy chcą być bardziej skuteczni w swojej pracy
 • dla mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych
 • dla psychologów, terapeutów
 • dla całego personelu medycznego
 • dla urzędników
 • dla duchownych

Jak zbudowany warsztat?

Transforming communication to warsztat zbudowany na bazie: modelu dr Thomasa Gordona, twórcy komunikacji dla rodziców i liderów (PET – Parents Effective Communication i LET – Leaders Effective Communication), komunikacji zorientowanej na rozwiązania (Solution Focused Communication) oraz technik komunikacyjnych NLP.

Kurs efektywnej komunikacji interpersonalnej został ułożony według formuły – „od szczegółu do ogółu”. Na początku uczestnicy uczą się pojedynczych narzędzi, które mają wspomóc ich w rozwijaniu umiejętności współpracy i kreowania rozwiązań. W dalszej części szkolenia poznają, jak te narzędzia wykorzystać strategicznie, w zależności od sytuacji oraz typu osoby.

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej ułożone jest w ciągu logicznym: od rozwijania umiejętności (ćwiczenie zachowań) do kształtowania postawy (współpraca). Taki rytm jest naturalnym procesem rozwoju człowieka i budzi najmniej frustracji w procesie nauczania.

Jakość i zasięg

Trening Transforming Communication™ jest uczony na całym świecie począwszy od Nowej Zelandii poprzez Japonię, Niemcy, Meksyk, USA, Sarajewo, Bośnię, Hercegowinę, Czeczenię, Finlandię, Samoa i Egipt

Uczy jak przeprowadzać ten trening na świecie w treningach międzynarodowych, które niesamowicie wzbogacają i poszerzają percepcje. Kamilla Motacki  uczestniczyła w treningu trenerskim w Kairze (Egipt). Od 2014 pod wrażeniem tego treningu, jego wpływu i możliwości dokonania zmiany w komunikacji za jego pomocą.

Kurs Transforming Communication™

Więcej o trenerze komunikacji

Kamilla Motacki jest Coach Master, czyli trenerem komunikacji ICI International Association of Coaching Institutes (najwyższy stopień w organizacji), Fellow Member Trainer IANLP International Association for Neuro-Linguistic Programming (najwyższy stopień w organizacji) oraz Master Trenerem IN NLP International Association of NLP Institutes (najwyższy stopień w organizacji), jest trenerem rozwoju osobistego, coachem, członkiem Rady Ekspertów „Biznesu na fali”, współpracuje z firmą Workplaces Options® z Wielkiej Brytanii, prowadzącej program wsparcia dla pracowników na całym świecie.

Kształciła się w Polsce i na świecie. Doświadczony trener komunikacji i człowiek, o bardzo bogatych kompetencjach, szczególnie wrażliwy, wsłuchujący się w człowieka i rytm świata. Widzi świat jako globalny system wpływających na siebie działań, energii, intencji i zachowań. Otwarta, skupiona, wsłuchana, uważna. Człowiek o otwartym sercu. Wierzy w zmianę, wierzy w człowieka i jego humanizm, tworzy świat w którym chce żyć, w którym żyje się lepiej. Wspiera ludzi w rozwoju.

Nie akceptuje kłamstwa, braku uczciwości i manipulacji.

Zmienia ludzi i rzeczywistość

Kurs komunikacji interpersonalnej - korzyści

Komunikacja interpersonalna to kurs, który pozwala udoskonalić umiejętność słuchania. To dzięki niej możemy lepiej rozumieć intencje rozmówcy. Sprzyja to budowaniu głębszych i wartościowych relacji osobistych i zawodowych. Szkolenie z komunikacji interpersonalnej nie jest zwykłą rozmową coachingową, ale sposobem na poznanie narzędzi do klarownego wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb. Służą one budowaniu asertywności, czyli pewności siebie w wyrażaniu poglądów, wymagań i oczekiwań.

Transforming Communication obejmuje również komunikację niewerbalną. Kurs uczy prawidłowej interpretacji gestów, mimiki, tonu głosu i elementów wpływających na lepsze zrozumienie przekazu. Komunikacja interpersonalna to szkolenie, na którym nabywa się też umiejętność rozpoznawania, analizy i rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny z zachowaniem równowagi emocjonalnej.

Komunikacja transformująca

Komunikacja transformująca stawia sobie za główny cel generowanie pozytywnych zmian, zarówno w jednostkach, jak i w grupach społecznych czy zawodowych. Można go osiągnąć poprzez odpowiednie wyrażanie swoich myśli, gdyż sposobem, w jaki mówimy i wyrażamy własne myśli kreujemy rzeczywistość, w której się obracamy. Z tego względu nasz kurs z komunikacji transformującej koncentruje się na głębszych aspektach relacji i wzajemnym rozumieniu potrzeb czy aspiracji.

Na szkoleniu nauczysz się konstruktywnego radzenia sobie z konfliktami poprzez budowanie mostów porozumienia. Poznasz również sposoby prowadzące do wspólnego rozwiązywania trudności. Kursy z komunikacji interpersonalnej prowadzimy w całej Polsce. Zapraszamy do współpracy!

Zapisy na szkolenia

Więcej informacji u prowadzącego.

Trening prowadzi Kamilla Motacki certyfikowany trener Transforming Communication™
uprawiony do wydawania certyfikatów

biuro@wellbeing.com.pl

Kontakt

Zadaj nam pytanie