Kurs Mistrz Praktyk NLP IANLP Start 2022

Jest to drugi w kolejności trening NLP i uczestniczyć w nim może tylko osoba, która ukończyła Trening Praktyk NLP

Kurs Mistrz Praktyk NLP IANLP

Zgodne ze standardami IANLP

Jeśli trening Praktyk NLP ukończyłeś/łaś w innym instytucie, zostaniesz poproszona/y o przesłanie swojego certyfikatu w celu weryfikacji treści przebytego szkolenia. Dlaczego?

Ponieważ w naszej organizacji prowadzimy treningi certyfikowane i zgodne ze standardami IANLP International Association of NLP, międzynarodowej organizacji zapewniającej spełnienie określonych ściśle kryteriów, treningi te może prowadzić tylko trener Fellow Member Trainer i jego asystent w określonej liczbie godzin i tylko osoby z takim tytułem są uprawnione do wydawania certyfikatu z logiem i nalepką IANLP, upoważniającą  dalsze szkolenia. Z tym certyfikatem możesz kontynuować szkolenie na całym świecie.

Zgodnie z wytycznymi IANLP trening trwa 18 dni, to znaczy 130 godzin, jest to warunek certyfikowanego szkolenia, krótsze treningi nie spełniają kwalifikacji.

Proponowane na rynku szkolenia krótsze lub podzielone wg innego kryterium nie są certyfikowane przez organizacje międzynarodowe, takie jak IANLP Szwajcaria oraz IN NLP Niemcy Berlin, najbardziej znane i uznane organizacje neuro-ligwistycznego programowania

Kurs Mistrz Praktyk NLP IANLP

Jedyne szkolenia jakie są zgodne z IANLP to kolejno

 • Praktyk NLP
 • Mistrz Praktyk NLP
 • Trener NLP

Warunek wstępny:

Jeśli posiadasz certyfikat Praktyk NLP IANLP lub inny certyfikat wydany przez uznaną organizację szkoleniową NLP oferującą 18-dniowe szkolenia, skontaktuj się z nami.

Jeśli przeszedłeś krótszy kurs dla Praktyków NLP, poprosimy Cię o ukończenie naszego kursu dla Praktyków NLP za pół ceny, aby udoskonalić twoje szkolenie i aby spełniało standardy IANLP.

Czego możesz się nauczyć na kursie Mistrz Praktyk NLP

Dowiesz się, jak …

 • określić swoją osobistą misję i wartości, które będą wspierać Twój sukces, aby cała energia szła w tym samym kierunku
 • rozpoznawać zaawansowane wzorce językowe Sleight of Mouth i Quantum, aby zamienić opór w relacje
 • zaprojektować i poprowadzić sesję, wykorzystując kluczowe umiejętności ze szkolenia NLP, abyś wiedział/a, że możesz używać NLP w wystąpieniach publicznych i szkoleniach
 • zidentyfikować metaprogramy myślenia i wartości danej osoby
 • zaprojektować reakcje, aby je wykorzystać aby to co mówisz, miało sens w modelu świata rozmówcy
 • wpływać na innych w najgłębszy sposób, dostosowując się do tego, kim są
 • poznać kluczowe procesy NLP, abyś mógł ich użyć z wymagającymi klientami i do stworzyć efekt „wow”.
 • zintegrować wszystkie te procesy, abyś wiedział/a, gdzie jesteś w każdej chwili swojej pracy
 • nauczyć się umiejętności coachingowych i doradczych do wykorzystania w praktyce i działalności prywatnej
 • zaprojektować własne procesy NLP i wykorzystać NLP do modelowania niezwykłego sukcesu w dowolnym wybranym obszarze
 • tworzyć relacje współpracy, które trwają i transformują problemy wynikające z przeszłego konfliktu

Zapoznaj się z kursem Transforming Communication™  skoncentrowanym na komunikacji, aby mógł/a w pełni skorzystać z umiejętności poznanych na kursie Mistrz Praktyk NLP

Minimalna zawartość

 • techniki interwencji zmian w celu rozwoju osobistego w biznesie i kontekście osobistym
 • rozpoznanie metaprogramów
 • wartości i kryteria
 • identyfikacja i wykorzystanie
 • drabina kryteriów
 • wywołanie złożonej równoważności
 • dostosowanie kryteriów
 • poznanie wzorów językowych
 • udoskonalone korzystanie z presupozycji
 • wykorzystanie i przekształcenie przekonań i założeń
 • zaawansowana praca z modelem Miltona i meta-modelem
 • celowa komunikacja na wielu poziomach
 • modele negocjacji i zarządzania konfliktami
 • modelowanie, modelowanie pracy projektowej
 • praca systemowa (grupy, rodzina, zespół)
 • zaawansowana praca na osi czasu
 • zintegrowane modele NLP, tj. SCORE, SOAR, ROLE

Trening prowadzi Fellow Member Trainer IANLP Kamilla Motacki (pierwsza Polka, która zdobyła to uprawnienie) certyfikowany trener uprawiony do wydawania certyfikatów i szkolenie uczestników wg wytycznych IANLP.

Zapisy na szkolenia

Więcej informacji u prowadzącego.

Trening prowadzi Fellow Member Trainer IANLP Kamilla Motacki certyfikowany trener
uprawiony do wydawania certyfikatów i szkolenia uczestników wg wytycznych IANLP

kamillamotacki@gmail.com

Kontakt

Zadaj nam pytanie