Wellbeing – mentoring life

Mentoring Life to profesjonalna i uznana praktyka mentorowania, skupiająca się na różnych obszarach życia jednostki, zarówno w wymiarze zawodowym, jak i osobistym. Jest to forma wsparcia, gdzie mentor życiowy pełni rolę przewodnika, dzieląc się swym doświadczeniem, wiedzą i radą. W ten sposób realnie pomaga mentee, czyli osobie uczącej się, w osiągnięciu sukcesu i rozwoju.

Wsparcie na drodze do Twojego sukcesu

życiowy mentor

Oferujemy mentoring life jako spersonalizowaną i wszechstronną usługę, która ma na celu wsparcie mentee w różnych aspektach życia. Nasze podejście opieramy się na zrozumieniu jej indywidualnych celów i potrzeb. Życiowy mentor może pomóc uczestnikowi w radzeniu sobie ze stresem, planowaniu kariery czy szlifowaniu umiejętności komunikacyjnych. Dzięki temu umacnia mentee na jej drodze do osiągnięcia pełni potencjału.

Mentoring life nie jest dawaniem porad, ale budowaniem z uczestnikiem relacji opartych na zaufaniu, a służących samodoskonaleniu. Pomagamy także mentee w budowaniu pewności siebie oraz lepszym zarządzaniu czasem. Opracowujemy strategie, które są niezbędne do pokonywania ograniczeń i przeszkód stających na drodze do małych i dużych sukcesów.

Mentoring w organizacji

Mentoring w organizacji może się wiązać z rozwijaniem własnych talentów, poznawaniem metod służących do skutecznego przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia, jak również budowania efektywnych relacji między pracownikami. Wspieramy uczestników w ich rozwoju zawodowym, tzn. w realizowaniu wspólnie sprecyzowanych ścieżek kariery oraz zdobywaniu umiejętności niezbędnych do osiągnięcia satysfakcji i sukcesów w pracy.

Mentoring w organizacji jest także narzędziem wzmacniania liderów i managerów poprzez rozwijanie ich umiejętności przywódczych i zdolności do zarządzania zespołem.

Wellbeing - mentoring consulting

Mentoring consulting to skuteczna strategia firmy Wellbeing. Praktyka pozwala integrować elementy mentoringu z podejściem konsultingowym w celu dostarczenia kompleksowego wsparcia w rozwoju osobistym i zawodowym. Od mentora życiowego otrzymasz nie tylko niezbędną wiedzę i narzędzia, ale praktyczne porady, strategie czy profesjonalne doradztwo.

Stawiamy na indywidualne i holistyczne podejście, aby zapewnić podopiecznemu wsparcie odpowiadające na jego potrzeby, aspiracje oraz cele życiowe. Zapraszamy do kontaktu!

Coaching online

Więcej informacji u prowadzącego.

Coaching prowadzi  Kamilla Motacki  Coach Master Trainer ICI

biuro@wellbeing.com.pl

Kontakt

Zadaj nam pytanie